Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Woonplus VvE Beheer, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend. 

Woonplus VvE Beheer en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden. 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Woonplus VvE Beheer website berusten bij Woonplus VvE Beheer. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Woonplus VvE Beheer de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Op de foto’s, illustraties en grafische vormgeving van deze website berusten auteursrechten en deze mogen daarom niet zonder toestemming van Woonplus worden gereproduceerd. 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Woonplus VvE Beheer zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Woonplus VvE Beheer geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.